Telšių Mažoji Bažnytėlė

Verbų sekmadienis

Šv. Mišias laikė Šventojo Sosto sekretoriato darbuotojas prelatas Visvaldas Kulbokas.