Telšių Mažoji Bažnytėlė

Kryžiaus kelio apmąstymas