Telšių Mažoji Bažnytėlė

Maloniai kviečiame kartu dalyvauti Gavėnios rekolekcijose.